top of page

Tilakehitys-workshop 12.2. / Space Development Workshop 12.2.

Miten hyvin arkkitehtuurin laitoksen tilat palvelevat sinua? Onko kiltiksellä, keittiössä, piirrustussaleilla ja muissa meidän arkkareiden omissa tiloissa mielestäsi jotain kehitettävää? 

Tervetuloa ideoimaan killan ja tilojemme tulevaisuutta 12.2. klo 16 alkaen kiltahuoneelle! Workshop on keskusteleva, lennokas ja rento tapa tuoda arjessa ja juhlassa esiin nousseita tilallisia epäkohtia suunnittelupöydälle. Kehityskohteet voivat koskea esimerkiksi tilojen siisteyttä, toiminnallisuutta, tilojen sosiaalisia mahdollisuuksia ja yleistä viihtyvyyttä. 

Workshopin yhteydessä julkaistaan koko jäsennistölle suunnattu kysely tilojen toimivuudesta, viihtyisyydestä ja kehitysmahdollisuuksista, joten kannattaa valmistautua pohtimalla mikä tällä hetkellä tiloissamme on hyvää tai mikä kaipaisi muutosta. 

// 

How well do the facilities of the architecture department serve you? In your opinion, is there anything to improve in the guild room, kitchen, drawing halls, and other spaces dedicated to us architecture students? 

Welcome to brainstorm about the future of the guild and our spaces on February 12th, starting at 4 PM in the guild room! The workshop is an interactive, lively, and casual way to address any spatial issues that have arisen in everyday life and celebrations. Areas for improvement may include cleanliness, functionality, social opportunities within the spaces, and overall comfort. 

During the workshop, a survey targeting the entire membership will be released, focusing on the functionality, comfort, and potential improvements of the spaces. It's advisable to prepare by reflecting on what currently works well in our facilities and what might need a change. 

Comments


bottom of page