top of page

PINNALLA'17

Pinnalla’17 on arkkitehtiopiskelijavetoinen projekti satavuotiaan Suomen kunniaksi. Hanke kulminoituu Satakunnankatu 10:n itäjulkisivuun toteutettuun seinämaalaukseen, joka valittiin opiskelijoille suunnatun ideakilpailun kautta vuoden 2017 keväällä. Satakunnankatu 10:n itäjulkisivuun maalattiin ideakilpailun voittaja Atso Airolan teos ”Pinnan alla” kesällä 2017.

Projekti käynnistyi loppuvuodesta 2016, ja pian tammikuussa 2017 pääyhteistyökumppaniksi nousi Tampereen opiskelija-asuntosäätiö TOAS. Kohteeksi valikoituikin nopeasti Pinja eli Olympiatalo Tampereen Satakunnankadulla. Maalattu julkisivu on osa rakennuksen itäpäätyä, johon avautuu suora näköyhteys monen sadan metrin päästä.

Seinämaalauksen valitsemiseksi järjestettiin avoin, opiskelijoille suunnattu ideakilpailu maalis-huhtikuussa 2017. Kilpailu toteutettiin yhteistyössä Tampereen teknillisen yliopiston ja arkkitehtuurin historian opetuksen kanssa; kilpailusta järjestettiin opintojakso, jota kautta opiskelijat saattoivat saada myös opintopisteitä. Kurssin aluksi järjestettiin seminaari, ja kilpailuaikaa oli reilu kolme viikkoa. Ehdotuksia Satakunnankadun seinämaalaukseksi palautettiin yhteensä 28 kappaletta, ja näistä töistä kilpailutoimikunta valitsi voittajan. Atson teos nousi sekä kilpailun raadin että killan verkkosivuilla olleen yleisöäänestyksen suosikiksi.

Atso kertoo työstään seuraavalla tavalla: ”Idea työlle lähti vanhan seinän muotojen hyödyntämisestä ja siitä, että kauas näkyvä työ tarjoaisi katsojalleen jotain erilaista läheltä tarkkailtuna. Kaukaa katsottuna eläinten vaaleat massat voi nähdä veden pinnan heijastuksina tai sulavana jäänä. Kun saapuu tarpeeksi lähelle teosta, airojen linja katkeaa ja “veden” pinta rikkoutuu. Eläinten hahmot alkavat erottua selkeämmin, ja katsoja sukeltaa vedenalaiseen maailmaan kalojen ja muiden veden eläimien keskelle.

Olen pyrkinyt vahvistamaan työn sitoutumista paikkaan ammentamalla teoksen muotokieleen ja värimaailmaan vaikutteita lähiympäristöstä kuten Tuomiokirkosta ja Olympiakorttelin julkisivun koristeista. Teoksen vene ja soutaja taas kytkeytyvät kahden vesistön väliin jäävään Tampereen kaupunkiin.

Pinnan alla on teos luontokuvasta ja ihmisen vaikutuksesta ympäristöön. Teos ammentaa symboliikkaa niin skandinaavisesta mytologiasta kuin maailman nykytilasta. Muraali on kunnianosoitus ja muistutus 100-vuotiaalle Suomelle. Teos tuo luonnon osaksi kaupunkikuvaa ja muistuttaa vaalimisen arvoisista rikkauksista, joita “tuhansien järvien maa” kätkee pintansa alle.”

Atso pääsi maalaamaan teosta yhdessä tamperelaisen kuvataiteilija Tiina Kaisa Leppäsen kanssa kesällä 2017. Maalauksen toteuttamiseen kului noin kaksi viikkoa aikaa, ja nyt Atson teos on pitkäaikainen osa Tampereen julkisivumaailmaa! Upeaa teosta kannattaa käydä silmäilemässä paikan päällä Satakunnankadulla, aivan Tuomiokirkon välittömässä läheisyydessä.

Kiitämme kaikkia projektissa mukana toimineita yhteistyötahoja, joita ilman projekti ei olisi pysynyt yhtä raikkaana ja reippaana. Suurimmat kiitokset kuuluvat Tampereen opiskelija-asuntosäätiö TOAS:lle, jonka kautta seinämaalauksen paikaksi valikoitui näinkin keskeinen fasadi Tampereen sydämessä! Maalit ja tarvikkeet projektille tarjosi Sto Finexter Oy, ja nosturista saamme kiittää Hämeen rakennuskone Oy:tä. Lisäksi projektiamme olivat tukemassa oma yliopistomme TTY,

125-juhlavuottaan juhliva Suomen arkkitehtiliitto

SAFA sekä paikallisosastonsa Tamsafa RambollJuvenes sekä Tampereen teknillinen seura.

Tässä kaikki palkitut

1. palkintosija Atso Airola - Pinnan alla (ehdotus nro 17)
2. palkintosija Jenni Kinnunen - Väliaika (ehdotus nro 25)
3. palkintosija Maarit Luttinen ja Samppa Saarivirta - Olympian musta kissa (ehdotus nro 1)
Kunniamaininta Heini Järventausta - Juuri (ehdotus nro 26)
Valaistuskunniamaininta Antti Tuure - Kaupungin asukit (ehdotus nro 9)

 

Onnea kaikille palkituille! 

Alta pääset myös tutustumaan kaikkiin

kilpailuehdotuksiin, jotka osallistuivat

ideakilpailuun!

Pinnalla´17 (”afloat/on the surface”) is a project organized by architecture students to honour the 100 years old Finland. The project was finished by the mural that was painted in the eastern facade of the building in Satakunnankatu 10. The painting was chosen by a student competition held in spring of 2017. Winner of the competition was Atso Airola with hes work “Pinnan alla” (“Under the surface”). Atso’s work was made to mural in summer 2017.

Project started in the end of year 2016 and soon after the start TOAS, Tampere student apartment association, became the main partner in the project. And soon Pinja/Olympiatalo in Satakunnankatu became the target for the project. Painted facade is part of the eastern part of the building, that is visible to several hundred meters.

In March and April 2017 there was an open competition for students to do their proposals for the mural. The competition was made together with Technical University of Tampere and the architecture history teaching. A course was held for students to be able to do the competition proposal and to get also credits. A seminar was held for the beginning of the course and after that there was three weeks to finish the competition work. The winner was chosen from 28 proposals. Atso’s work was favourite of the judges and the audience in guilds websites.

Atso tells about his work: In the main idea I wanted to use the shape of the wall surface and also give something more for the viewer who comes to look the work from a distance to closer. From a distance the light forms of animals seem to be reflections and melting ice in the water. But when you come close enough, you can see how the shape of oars brakes and so does the surface of the “water”. Shapes of the animals become clearer and the viewer is diving into the underwater world along with fishes and other water animals.

 

To integrate my work into the surroundings I’ve taken affects for the idiom from the surrounded environment. The facade decorations of Tuomiokirkko and Olympiakortteli have been influents to colours and the oarsman tells about Tampere city location between two lakes.

”Pinnan alla” is a work about nature and humans affect to it. Symbolism comes from Scandinavian mythology and current state of the world. Mural is tribute and reminding for 100 years old Finland. The work brings nature into urban cityscape and reminds us to protect all the valuable riches that “the land of thousand lakes” has under its surface.

Atso get to paint the mural in summer 2017 together with Tiina Kaisa Leppänen, artist from Tampere. They spent completely two weeks to paint the mural and now it’s a long-time part of facades in Tampere! It’s recommended to go and check the work on the site in Satakunnankatu, right next to Tuomiokirkko.

 

We thank all the cooperation partners who have been with along the project. Without them the project wouldn´t be as fresh and cheery. The biggest thanks belong to Tampere student housing association TOAS, that was the key for choosing as central place for the mural as it is in the heart of Tampere! The paints and supplies for the project was given by Sto Finexter Oy and about the crane we thank Hämeen rakennuskone Oy. Along these partners we got also support from our university TUT, SAFA which is having its 125th anniversary, and its local department Tamsafa Ramboll, and also Juvenes.

 

Below you can find all the other representatives for the mural competition!

PINNALLA'17-representatives
Kiitos yhteistyökumppaneille!
bottom of page