top of page

YHDENVERTAISUUS-
SUUNNITELMA

Tästä linkistä löydät Tampereen Arkkitehtikillan yhdenvertaisuussuunnitelman.

Haluamme edistää yhdenvertaisuutta

Yhdenvertaisuudella tarkoitetaan yhdenvertaisuuslain (1325/2014) mukaisesti sitä, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia eikä ketään saa syrjiä henkilöön liittyvän syyn perusteella. Yhdenvertaisuuden toteutuminen tarkoittaa siis sitä, että jokaisella tulee olla samanlaiset mahdollisuudet osallistua ja tulla kohdelluksi riippumatta hänen taustastaan.

A-LOGO_2019.png
bottom of page