top of page

PESTIT

Hallituksen ja toimihenkilöiden pestien kuvaukset

 

Puheenjohtaja

Puheenjohtaja organisoi killan toimintaa yhdessä raadin kanssa. Puheenjohtaja kutsuu kokoukset koolle, valmistelee esityslistat sekä johtaa kokouksen kulkua. Puheenjohtaja varmistaa, että toimintasuunnitelma toteutuu raativuoden aikana; puheenjohtaja siis koordinoi toimintaa, jakaa tehtäviä ja motivoi raatilaisia myös dedisten hengittäessä pahiten tietokoneen ylle köyristyneeseen niskaan.

 

Varapuheenjohtaja

Varapuheenjohtaja paikkaa puheenjohtajaa tämän ollessa estynyt. Varapuheenjohtaja valitaan hallituksen keskuudesta ensimmäisessä hallituksen kokouksessa.

Rahastonhoitaja

Rahastonhoitaja huolehtii killan talousasioista valmistelemalla talousarvion sekä tilinpäätöksen killan yleiskokouksiin. Rahis hoitaa killan rahavirtoja laskutuksen tasolla; hän onkin aina kartalla killan taloustilanteesta.

Sihteeri

Sihteeri huolehtii pöytäkirjojen kirjoittamisesta killan kokouksissa ja varmistaa näin, että kaikki tärkeä tulee kirjattua ylös. Hän myös huolehtii pöytäkirjojen arkistoinnista.

Kopo

Kopon toimenkuvaan kuuluu yhteydenpito laitoksen ja ainejärjestön välillä. Kopo myös vastaa koulutukseen ja opintoihin liittyvistä asioista, kuten esimerkiksi opiskelijan oikeuksista

Yritysvastaava

Yritysvastaava ylläpitää ja luo yhteistyösuhteita alan yrityksien kanssa.

 

Fuksivanhus

Fuksivanhus on vanhempi fuksivastaava, joka suunnittelee ja toteuttaa fukseille suunnattua kiltatoimintaa yhdessä fuksivastaavan ja tutoreiden kanssa.

Keittiövastaava

Keittiövastaavan pääasiallinen arvo on kahvin (ja maidon) riittävyyden takaamisessa. Kahvimaksun maksettuaan kiltalainen saa kiltamme keittiöstä kahvia, ja tästä on kiittäminen emäntäämme. Vispilä suunnittelee ja valmistelee lähes poikkeuksetta killan tapahtumiin liittyvät ruokatarjoilut. Joskus saattaa killan suunnalta tulvahtaa myös ihana pullantuoksu, ja silloin on vispilä voinut päättää ilahduttaa jäsenistöä herkullisilla leipomuksillaan.

 

Kiltavastaava

Kiltavastaavan valtakunta on upea, suuri kiltahuoneemme, jonka siisteys on kuitenkin jokaisen kiltalaisen vastuulla. Killan remontti ja muut pienemmät uudistukset ovat vasaran toimenkuvan kannalta oleellisia.

AD

Huolehtii kiltamme graafisesta ilmeestä taittamalla esimerkiksi kiltamme tapahtumajulisteita.

Alumnivastaava

Kehittää ja ylläpitää suhteita tutkinto-ohjelmastamme valmistuneisiin arkkitehteihin.

Keittiöapu

On keittiövastaavan vasen käsi ja yhdessä huolehtivat kiltakeittiöstä ja järjestävät naposteltavaa killan tapahtumiin.

Kilta-apu

On kiltavastaavan vasen käsi ja yhteisvoimin vastaavat kiltahuoneemme kehittämisestä ja toimivuudesta.

Excu-vastaava

Järjestää ja suunnittelee killan ekskursiot, esimerkiksi rankka-xq:n ja pieniä päivä-xq:ja.

Fuksivastaava

Organisoi fuksitoimintaa yhdessä fuksikapteenin kanssa.

Kulttuuriperinnön hoitaja

Järjestää erinäköisiä ja –kokoisia tempauksia luoville kiltalaisillemme unohtamatta vanhempiakaan tieteenharjoittajia. Lisäksi hän avustaa esim. tapahtuma- ja fuksitiimiä teekkariperinteiden säilyttämisessä sitseillä, tapahtumissa jne.

KV-vastaava

Huolehtii koulutusohjelmamme kansainvälisistä opiskelijoista mm. varmistamalla, että informaatio tavoittaa myös heidät. Organisoi kv-toimintaa.

Liikuntavastaava

Havahduttaa pölyn päällystämät arkkarit piirustussaleilta ja cad-luokkasta liikkumaan; informoi killan liikuntavuoroista sekä muista akateemisista liikuntatempauksista.

Lukkari

Nostattaa arkkari- ja teekkarihenkeä laulattamalla yleisöä akateemisissa pöytäjuhlissa. Lukkarin tehtävän voi helposti yhdistää muiden raatitehtävien kanssa eli lisää se rohkeasti hakemukseesi!

Päätoimittaja

Vastaa kiltamme oman Lagerstammsbladet-lehden toimittamisesta.

Tapahtumavastaava+toimarit

Pääjehuna järjestämässä kiltamme moninaisia tapahtumia. Toimarit auttavat tapahtumien järjestämisessä.

TEK- ja SAFA-vastaava

Ylläpitää kiltamme suhteita tärkeisiin ammattiliittoihimme.
 

Some-vastaava

Ylläpitää kiltamme WWW-, Facebook- ja Instagram-sivuja päivittäen tietoa arkkarimielisistä tapahtumista ja kiltamme kuulumisista.

Tiedotusvastaava

Huolehtii killan tiedotuksesta mm. viikkokirjeen muodossa sekä moderoi sähköpostilistoja.

Tuotevastaava

Vastaa myytävistä tuotteistamme, kuten haalarimerkeistä ja muista kiltatuotteista.

Valokuvaaja

Taltioi ikimuistoiset arkkarimuistot erinäisistä tapahtumista ja laittaa kuvat julkaisukuntoon.

Yritystoimihenkilö

Yritysvastaavan auttava käsi, ja he yhdessä pitävät huolta hyvästä yritysyhteistyöstä.

bottom of page