MISTÄ RAATI MUODOSTUU?

Sanaselityksiä raadin toiminnasta ja raatiin kuuluvien toimihenkilöiden toimenkuvista.

Mikä on hallitus?

 

Killan hallitus vastaa killan toiminnasta kalenterivuosi kerrallaan. Hallituksen muodostavat puheenjohtajan lisäksi 5-8 muuta killan varsinaista jäsentä, joista valitaan varapuheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja.

Hallituksen tehtävänä on johtaa killan toimintaa sekä hoitaa sen taloutta sekä omaisuutta. Hallitus valmistelee killan kokouksessa esille tulevat asiat sekä toimeenpanee päätökset. Hallitus laatii myös ehdotuksensa yleiskokouksissa hyväksyttävistä dokumenteista: toimintakertomuksesta, tilinpäätöksestä, toimintasuunnitelmasta sekä talousarviosta. Toimintakertomus käsittelee edellisen toimikauden toiminnan, ja tilinpäätös killan taloudenpidon. Syksyllä hallitus esittelee toimintasuunnitelman, jossa esitetään seuraavalla toimikaudella toteutettavat asiat. Lisäksi valmistellaan talousarvio, jossa esitetään killan tulot ja menot seuraavan toimikauden osalta.

 

Mikä on raati?

Raati koostuu hallituksen lisäksi toimihenkilöistä, jotka hallitus nimittää. Toimihenkilöjen toimikausi on enintään 12 kuukauden mittainen, ja pesteihin voidaan nimittää myös killan ulkopuolisia henkilöitä. Toimihenkilöitä eli toimareita valitaan monenlaisiin pesteihin, esimerkiksi hoitamaan killan viestintää, tapahtumatoimintaa, koulutuspoliittisia asioita sekä yritys- ja ammattiliittoyhteistyötä.

 

Mikä on yleiskokous?

Killan ylin päättävä elin on yleiskokous, joita järjestetään vähintään kaksi vuodessa: keväällä ja syksyllä. Kevätyleiskokouksessa esitellään edellisen vuoden toimintakertomus sekä tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä edellisvuoden hallitukselle. Syysyleiskokouksessa esitellään seuraavan toimikauden toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä valitaan seuraavan toimikauden hallitus ja toiminnantarkastajat varajäsenineen.

Yleiskokouksissa voidaan antaa myös ponsia, ns. tahdonilmauksia, joilla jäsenistö voi toivoa hallitukselta esimerkiksi selvitystä jostakin asiasta. Ponsista äänestetään aina.

 

Mikä on hallituksen kokous?

Hallituksen kokouksia on lukuvuoden mittaan suunnilleen kerran viikossa. Puheenjohtaja valmistelee kokoukseen esityslistan ja johtaa kokousta, jonka sihteeri kirjoittaa puhtaaksi pöytäkirjan muodossa. Hallituksen kokouksista puhutaan Tampereen Arkkitehtikillassa kuitenkin raadin kokouksina, sillä läsnä on hallituksen lisäksi raati. Hallituksen kokouksissa hyväksytään laskuja, suunnitellaan killan tapahtumatoimintaa ja keskustellaan opintoihin liittyvistä asioista.

 

Mitkä ovat kiltakahvit?

Kiltakahvit on kuukausittainen kahvihetki kiltahuoneella opiskelijoiden ja laitoksen henkilökunnan kesken. Yleensä paikalla ovat killasta puheenjohtaja sekä opintovastaava, mutta paikalle on tervetullut kuka vain koulutuspoliittisista asioista kiinnostunut.

 

Mikä on halloped?

 

Hallinnon opiskelijaedustaja eli halloped hoitaa opiskelijoiden edunvalvontaa yliopistollamme. Hallopedit toimivat itsenäisinä toimielimen täysivaltaisina jäseninä edustaen yliopiston, tiedekunnan tai tutkinto-ohjelman opiskelijoita. Heihin voit olla yhteydessä opintoihin liittyvissä asioissa.

 

Hallituksen ja toimihenkilöiden pestien kuvaukset

 

Puheenjohtaja

Puheenjohtaja organisoi killan toimintaa yhdessä raadin kanssa. Puheenjohtaja kutsuu kokoukset koolle, valmistelee esityslistat sekä johtaa kokouksen kulkua. Puheenjohtaja varmistaa, että toimintasuunnitelma toteutuu raativuoden aikana - puheenjohtaja siis koordinoi toimintaa, jakaa tehtäviä ja motivoi raatilaisia myös dedisten hengittäessä pahiten tietokoneen ylle köyristyneeseen niskaan.

 

Varapuheenjohtaja

Varapuheenjohtaja paikkaa puheenjohtajaa tämän ollessa estynyt.

Rahastonhoitaja

Rahastonhoitaja huolehtii killan talousasioista valmistelemalla talousarvion sekä tilinpäätöksen killan yleiskokouksiin. Rahis hoitaa killan rahavirtoja laskutuksen tasolla; hän onkin aina kartalla killan taloustilanteesta.

Sihteeri

Sihteeri huolehtii pöytäkirjojen kirjoittamisesta killan kokouksissa ja varmistaa näin, että kaikki tärkeä tulee kirjattua ylös. Hän myös huolehtii pöytäkirjojen arkistoinnista.

Yritysvastaava

Yritysvastaava hoitaa killan toimintaan liittyviä sponsoreita ja huolehtii yritysten näkyvyydestä ansaitsemissaan yhteyksissä. Yritysvastaava ylläpitää kontakteja alan yrityksiin, ja hoitaa esimerkiksi vuosijuhliin ja excuihin liittyviä sponsorisopimuksia.

 

Fuksikapteeni

Fuksikapteeni on usein vanhempi fuksivastaava, joka suunnittelee ja toteuttaa fukseille suunnattua kiltatoimintaa yhdessä fuksivastaavan ja tutoreiden kanssa.

Emäntä

Emännän pääasiallinen arvo on kahvin (ja maidon) riittävyyden takaamisessa. Kahvimaksun maksettuaan kiltalainen saa kiltamme keittiöstä kahvia, ja tästä on kiittäminen emäntäämme. Emäntä suunnittelee ja valmistelee lähes poikkeuksetta killan tapahtumiin liittyvät ruokatarjoilut. Joskus saattaa killan suunnalta tulvahtaa myös ihana pullantuoksu, ja silloin on emäntä voinut päättää ilahduttaa jäsenistöä herkullisilla leipomuksillaan…

 

Isäntä

Isännän valtakunta on upea, suuri kiltahuoneemme, jonka siisteys on kuitenkin jokaisen kiltalaisen vastuulla. Killan remontti ja muut pienemmät uudistukset ovat isännän toimenkuvan kannalta oleellisia.

AD

AD eli Art Director (entisen pestinhaltijan sanoin ”Taidetirehtööri”) vastaa killan toiminnan kuvittamiseen liittyvistä materiaaleista. AD:n käsissä syntyvät lähestulkoon kaikki tapahtumajulisteet, Facebook-tapahtumissa komeilevat kuvitukset sekä sitsiläsyt ja vuosijuhlakutsut. Lisäksi haalarimerkkien tai muiden proggisten tuottaminen on usein AD:n alaa!

Alumnivastaava

Alumnivastaava hoitaa kiltamme kehittyvää alumnitoimintaa. Alumnien yhteystietojen kerääminen sekä alumnitoiminnan suunnittelu ja toteuttaminen on alumnivastaavan tärkein tehtävä.

Arkkarikulttuurivastaava/lukkari

Arkkarikulttuurivastaava huolehtii arkkareiden kulttuurinälän tyydyttämisestä. Hän voi esimerkiksi järjestää kierroksen johonkin arkkitehtuurikohteeseen tai yhteislähdön taidenäyttelyyn. Lukkarin tehtävä on laulattaa ihmisiä sitseillä ja vuosijuhlilla. Jos haluat toivoa laulua, mutta haluaisit mieluummin luottaa lukkarin kantavaan ääneen mieluummin kuin omaasi, voi hänet etsiä sitseillä käsiinsä. Myös se, että arkkaribiisit tulevat lauletuiksi pöytäjuhlissa, on lukkarin kunnia-asia.

Arkkitehtipäivävastaava

Vuonna 2016 Arkkitehtipäivät sattuivat olemaan Tampereella, joten raatiin valittiin toimihenkilö hoitamaan killan osallisuutta kyseiseen tapahtumaan. Toivottavasti tällainen tapahtuma ilmaantuu kaupunkiimme vastakin!

Arkkitehtiopiskelijapäivävastaava

Arkkitehtiopiskelija- eli AO-päivät järjestetään vuosittain jossakin kolmesta arkkitehtikoulusta – viimeksi Tampereella 2015 ja seuraavan kerran siis 2018. Arkkitehtiopiskelijavastaava valitaan seuraavan kerran raatiin ’18, jolloin hänen tehtävänsä on järjestää 150-päiselle arkkaripoppoolle megalomaaninen viikonloppu. AO-päivävastaava kasaa tiimin hoitamaan mm. majoituksia, tarjoiluja, luentoja, työpajoja ja muuta ohjelmaa.

 

Excu-vastaava

Excu-vastaavan tehtävänä on organisoida killan excursio johonkin päätettyyn kohteeseen. Tehtävänä on kasata excu-tiimi avustamaan majoitus-, kuljetus- ja ohjelmajärjestelyissä unohtamatta mielenkiintoisia kohdevierailuja ja ulkopaikkakuntalaisten joukkoon soluttautumista. Jo legendaksi muodostunut excuchatti voi vaatia vastaavaa tarttumaan myös bussin mikkiin.

 

Fuksivastaava

Yksi varmasti tavoitelluimmista pesteistä on fuksivastaavuus, jossa pääsee kaitsemaan fukseja ja suunnittelemaan heille suunnattua ohjelmaa. Fuksivastaava yhdessä tutoreiden kanssa opastaa tuoreet arkkarit yliopisto-opintojen alkuun ja huolehtii tärkeästä tiedonkulusta. Tärkeimmät jaksot toiminnassa ovatkin orientaatioviikko syksyn alussa ja wappu kevään lopussa, jolloin pienistä fukseista tulee teekkareita. Kuitenkin fuksivastaavan tehtävä on huolehtia toiminnan jatkuvuudesta ympäri vuoden esim. haalarimerkkiompeluiltojen ja vaikka yhteisjamien muodossa!

 

Kiltakummi

Kiltakummi on ylioppilaskunnan hallituksen edustaja, joka on siis piristysruiske arkkariraadin keskellä! Kiltakummilta saa arvokkaita neuvoja killan toimintaan sekä uutta näkökulmaa oman killan ulkopuolelta.

 

Kondrad

Kondrad on edellisen vuoden puheenjohtaja, jonka tärkeimpiin tehtäviin kuuluu perinteiden ylläpitäminen killan toiminnassa. Kondradilta saa särmikkäiden, rintaäänellä kaikuvien neuvojen lisäksi muistutteluja sellaisissa asioissa, jotka voivat vaikka keväänkynnyksellä muutoin jäädä hallitukselta unehduksiin.

 

KV-vastaava

KV-vastaava huolehtii killan kansainvälisyydestä eli vaihto-opiskelijoiden tiedottamisesta ja osallistumishalukkuuden nostattamisesta. KV-vastaava pitää huolen, että killan tiedotus toteutuu myös englanniksi ja saavuttaa arkkarivaihtarit ja tutkinto-ohjelmaopiskelijat. Lisäksi KV-vastaava ideoi ulkkareille suunnattuja tapahtumia, esimerkiksi makunystyröitä herättelevät, eri ruokakulttuureihin tutustuttavat nyyttärikestit!

 

Liikuntavastaava

Liikuntavastaava pyrkii pitämään huolen, etteivät arkkarit muumioituisi kokonaan CAD-luokkaan. Liikuntavastaava varaa killan säbä- ja tatamivuorot ja pyrkii liikuttamaan jäsenistöä esimerkiksi pesis- tai kyykkäpelien muodossa. Liikuntavastaava voi järjestää myös virkistäytymisiltoja esim. sauna & avanto-kombolla!

 

Markka

Markka on edellisen vuoden rahastonhoitaja, joka avustaa uutta rahista killan talousasioissa. Rahiksen hoitaessa killan juoksevia raha-asioita markka voi keskittyä niiden kehittämiseen pidemmällä tähtäimellä.

Opintovastaava

Opintovastaava huolehtii koulutuspoliittisista asioista. Opintovastaavaa voi vetää hihasta, jos jokin tärkeä opiskeluihin liittyvä epäkohta vaatii huomioita. Lisäksi hän valmistelee palautekyselyjä laitoksen opetuksesta sekä ehdotuksia hyvistä luennoitsijoista, joita ylioppilaskunta vuosittain palkitsee. Opintovastaava on usein vakiokalustoa kiltakahveilla, joissa keskustellaan laitoksen johdon kanssa kuukausittain kopo-asioista.

 

Päätoimittaja

Päätoimittaja vastaa kiltamme julkaisujen toimittamisesta. Hän kokoaa lehtitiimin tekemään Lagerstammsbladetia, joka ilmestyy useimmiten kahdesti vuodessa. Kun Arkkitehtiopiskelija-lehden tekovastuu osuu Tampereen kohdalle, on päätoimittaja myös tämän tekemisestä päävastuussa.

SAFA- ja TEK-yhdyshenkilö

SAFA- ja TEK-yhdyshenkilö huolehtii killan yhteyksistä tärkeisiin ammattiliittoihimme. Hän ylläpitää suhteita Suomen Arkkitehtiliittoon koulutuspoliittisissakin asioissa, ja huolehtii opiskelijoiden äänen kuulumisesta liitoissamme.

Setä

Setä on vanha kiltatoimija eli jo hieman enemmän arkkarielämää nähnyt teekkari. Sedän oleellinen tehtävä on neuvoa killan raatia perinteitä vaalivalla tavalla.

Sitsivastaava

Sitsivastaava järjestää kiltamme jäsenistölle akateemisia pöytäjuhlia; huolehtii tarjoiluista, koristeluista, nakkilaisista sekä tiedottamisesta. Usein syksyllä vietetään arkkarisitsejä sekä jonkin killan kanssa yhteisiä fuksisitsejä, keväällä luvassa on taas kumitsitsit. Lisäksi esimerkiksi AO-päiviin liittyy usein sitsit, extempore-sitseistä puhumattakaan. Apuna ovat muiden kiltojen sitsivastaavat yhteisissä juhlissa, ja käsipareja killan omiin kekkereihin saa usein arkkarikamuista.

Some-vastaava

Some-vastaava ylläpitää näitä kiltamme huikeita verkkosivuja päivittämällä kuvia, tapahtumakutsuja ja kiltakuulumisia. WWW-vastaava huolehtii killan näkymisestä myös Facebookin ja Instagramin päivitysvirrassa mehukkailla julkaisuilla lähestulkoon joka viikko.

 

Tapahtumavastaava

Tapahtumavastaava hoitaa moninaisia killan tapahtumia yhdessä monien muiden raatilaisten kanssa. Esimerkiksi wapputapahtuma on usein tapahtumavastaavan käsialaa, kuten myös arkkareita yhteen keräävät DumArkit.

Tiedotusvastaava

Tiedotusvastaava huolehtii jäsenistön tiedottamisesta pääasiassa sähköpostin välityksellä mutta myös Facebookissa. Tiedotusvastaava hallinnoi sähköpostilistoja ja kahlaa läpi killalle tulevaa postia jakaakseen sitä edelleen jäsenistölle.

Valokuvaaja

Valokuvaaja ikuistaa killan tapahtumia, esimerkiksi sitsejä, wapputapahtumia tai vain yleispiirteistä boheemia hengausta. Valokuvaaja kuvaa myös raadin jäsenet eeppisen teeman mukaisesti naamaläystäkkeeseen, jotka jaetaan jokaiseen kiltaan ihasteltaviksi!

 

Vierailuluentovastaava

Vierailuluentovastaava järjestää arkkareille alaan liittyviä vierailuluentoja ajankohtaisista tai muuten opintoja tukevista aiheista. Usein luennoille onkin paljon tunkua, eikä vähiten ilmaisen viinitarjoilun vuoksi…

Vuosijuhlavastaava

Vuosijuhlavastaava järjestää yhdessä kokoamansa tiimin kanssa kiltamme vuosijuhlat. Vuosijuhlavastaava katsoo, että kaikki tulee kokkareita ja sillistä myöten hoidettua koristelujen, tarjoilujen, kutsujen ja monen pienen detaljin tasolla. Usein vuosijuhlavastaavaksi valikoituu edellisen vuoden emäntä.

Yritystoimari

Yritystoimari avustaa yritysvastaavaa monenlaisissa yritysyhteistyökuvioissa. Yritystoimari oli entiseltä nimitykseltään yrityspäivävastaava, ja killan yritysmessujen järjestäminen onkin yritystoimarin ykköshommaa

Tampereen Arkkitehtikilta
Korkeakoulunkatu 5
33720 Tampere

  • Facebook - Black Circle
  • email_edited
  • Instagram - Black Circle

Ⓒ 2019 Tampereen Arkkitehtikilta. All rights reserved.