top of page

3.12. Pikkujoulusitsit


Lauluja, pipareita, sitsit… Siitä on joulu tehty! Näillä sitseillä kokoonnutaan pienissä joukkueissa omiin koteihin syömään, juomaan, sekä vastaamaan seren antamiin haasteisiin ja kilpailuihin!


Ilmoittautumisesta: Ilmoittauduthan huolella, et kiirellä! Ilmota voi joukkueena (max 10) tai yksin. Ilmossa voi tarjota haluamalleen määrälle ihmisiä myös sitsauspaikan. Me hoidamme pienten tiimien ja yksin ilmoittautuneiden yhdistelyn. Ilmoittautumisen jälkeen luomme sitseille telegram-sovellukseen keskustelukanavan, jossa kerromme lopulliset joukkueet ja jaamme lisää infoa. Telegram-sovellusta käytetään myös sitsatessa.


Ilmoittautuminen alkaa torstaina 19.11. kello 12.00 ja linkki tulee Tampereen Arkkitehtikillan nettisivuille tapahtuman kohdalle.


Sitsejä varten tarvitset:

- sitsausjoukkueen, joista yhden luona sitsataan.

- tietokone hyvällä internetyhteydellä, sekä telegram-sovellus. Sitsien aikana on teams kanava auki, ja sen kautta täytyy pystyä puhumaan ja kuulemaan.

- ruokaa ja juomaa (teeman mukaan)

- rasput ja jouluinen fiilis


Hinta: tapahtumaan osallistuminen ei maksa mitään, mutta taloittain kulujen jakaminen on suotavaa.


Christmas carols, gingerbread, sitsit… It already feels like Christmas! In these sistis we gather together in each others homes to eat, drink and of course, to participate in given challenges and small competitions.


About signing up: Do it with care, please don’t rush. You can sign up solo or with a group (max 10). When you sign up, you can also offer your home for others to come. Our team will take care of combining small groups and solo attendees. After signing up, we create a chanel via telegrama app for more information. From there our attendees find out who will be in their final group. We’ll use telegram during sitsit also.


Signing up starts on Thursday 19.11. at 12.00 The link will come to Facebook and our website.

For sitsit you need:

-a group including one person whose home you use for sitsit.

-a computer with a good internet connection, and a Telgram -app. We use Teams-program troughout sitsit to communicate.

-some food and drinks. (Theme is Christams)

-rasputin and a festive mood.


Event is free, but we recommend that costs will be shared within the group.

Comments


bottom of page