top of page

KANNANOTTO KESTÄVÄ KAUPUNKIKEHITTÄMINEN -KANDIHOJELMAAN

Uuteen yliopistoon on suunniteltu koulutusavaukseksi Kestävä kaupunkikehittäminen -nimeä kantavaa kandiohjelmaa, joka on tarkoitus perustaa konsistorin päätöksellä tulevana syksynä. Ennen ohjelman perustamista TamArk ja TARAKI vaativat vastauksia perustavanlaatuisiin kysymyksiin muun muassa koulutuksen substanssista, työelämätaidoista sekä resursoinnista. Killat toivovat, että asiaa ei pelätä lähestyä kriittisesti, jotta ongelmakohtiin voidaan tässä vaiheessa tarttua.

* * *

There will be a new bachelor’s degree program for sustainable development and urbanism starting in 2020, and decision for establishing it will be made in this autumn. The guilds of Architecture and Civil Engineering think that a new program should not be established before answering crucial questions about the resources, study content and relevance to working life. The guilds have made a stand for the matter in order to raise discussion so that the problems could be solved at this point of the process. The statement is unfortunately only in Finnish.

bottom of page