top of page

KOPOKUULUMISIA


Opintoasiat pitävät niin opiskelijoita kuin kiltaakin kiireisenä! Tila- ja tietokoneselvitys ottaa harppauksia eteenpäin, ja kilta on tiiviisti mukana myös arkkitehtuurin tutkintouudistuksessa. Opiskelijaedustajiksi kehittämisryhmiin valittiin seuraavat henkilöt:

Rakennussuunnittelu: Jesse Kitinoja (4. vsk) ja Aino Horn (1. vsk)

Yhdyskuntasuunnittelu: Laura Kömi (3. vsk) ja Essi Nisonen (1. vsk)

Korjausrakentaminen, rakennusperinnön hoito, rakennusoppi: Mari-Sohvi Miettinen (4. vsk) ja Janita Laakkonen (2. vsk)

Onnea valituille!

Kuva: Henri Sarasvirta, TT-kamerat

Studies and educational affairs are keeping both students and the guild very busy! The process of improving our working spaces is proceeding, and the guild is also active in the reform of architecture degree program. Student representatives for the planning groups are:

Architecture (Housing & Public): Jesse Kitinoja (4th year) and Aino Horn (1st year)

Urban Planning: Laura Kömi (3rd year) and Essi Nisonen (1st year)

Renovation and Structures: Mari-Sohvi Miettinen (4th year) and Janita Laakkonen (2nd year)

These groups plan the Finnish degree program, part of which concern also the exchange students and the international degree students.

Picture: Henri Sarasvirta, TT-kamerat

bottom of page