top of page

KOPOKUULUMISIA

Vuoden ensimmäiset kopokuulumiset tulevat täältä - tätä kaikkea kilta on tehnyt alkuvuodesta edunvalvontaan liittyen!

  1. Kilta on koostanut yhdessä arkkitehtuurin laboratorion kanssa tilaselvityksen, jossa pureudutaan erityisesti arkkareiden käyttämiin tiloihin, tietokone-ohjelmiin sekä työergonomia-asioihin. Kilta lähetti dokumentin dekaanille esittäen myös ratkaisuehdotuksia kyseisiin ongelmiin. Ongelmien ratkaiseminen ei pääty tähän, vaan kilta ja labra tapaavat tiedekunnan johtoa helmikuussa pyrkien tekemään jatkosuunnitelman tilanteen parantamiseksi. Valmiin tilaselvityksen löydät tästä

  1. Perustutkinto-ohjelman suunnitteluryhmässä käsiteltiin tammikuussa kesäkursseja sekä päätettiin opintojaksot seuraavalle lukuvuodelle. Lukuisten kesäkoulujen vuoksi on epätodennäköistä, että arkkitehtuurin opintojaksoja, kuten mallinnuskursseja, järjestettäisiin kesällä. Sen sijaan kesällä on mahdollista osallistua erilaisiin projekteihin, kuten Amurin täydennysrakentamiskilpailuun sekä yhdyskuntasuunnittelun ja historian kesäkouluihin. Lisäksi keskusteltiin Tampere3:sta ja siihen liittyvistä uusista avauksista koulutuksen suhteen. Arkkitehtuurin laboratorio selvittää helmikuun loppuun mennessä yhteistyömahdollisuuksia rakennusarkkitehtikoulutuksen kanssa. Lisäksi suunnitteilla on Smart Society -kandiohjelmaa, joka yhdistäisi rakennustekniikkaa, arkkitehtuuria ja yhteiskuntatieteitä erityisesti kaupunkisuunnittelun näkökulmasta.

  2. Arkkitehtuurin perustutkinto-ohjelman suunnitteluryhmässä keskistytään oman koulutuksemme asioihin: opintojaksoihimme, opetuksen kehittämiseen sekä koko tutkintomme uudistamiseen. Killat ovat alkaneet rekrytoida hallopedeja omaan tutkinto-ohjelmaansa linkittyviin ryhmiin. Kilta esittikin ylioppilaskunnalle kolmea uutta hallopedia. Jo aiemmin varaedustajana toiminut Mari-Sohvi Miettinen jatkaa suunnitteluryhmän hallopedina varsinaisena opiskelijaedustajana. Uudeksi varsinaiseksi jäseneksi valittiin Maria Järvelin (2. vsk), hänen varajäsenekseen Laura Kömi (3. vsk) sekä Miettisen varajäseneksi Ulla Viitikko (2. vsk). Onnea valituille!

- - -

  1. The guild has written a report about the working environment of architecture students. The goal is to solve problems concerning our computer class rooms, software, and ergonomics. The guild has sent this document to the Dean of our Faculty, and the guild will try to find solutions to these problems together with the staff members.

  2. The planning group of architecture degree programme had their first meeting of the year, in which the summer courses and the courses for next semester were decided. Due to many summer schools, there won’t be any summer courses for learning how to use Revit etc. You can however take part in projects in architecture history and urban planning. In addition, there were discussion about Tampere3 in the meeting; the Department of Architecture will continue discussions about the possible co-operation with the degree programme of Construction Architecture. In the new university, there could also be a bachelor’s degree programme in urban design that could combine both architecture, civil engineering, and social sciences.

  3. The planning group has also new student members: Maria Järvelin (2nd year), Laura Kömi (3rd year) and Ulla Viitikko (2nd year). Congratulations!

bottom of page